Privacy (Nederlands)

Informatie 

PRIVACY BELEID

Krachtens Italiaanse wetsbesluit 196/2003, zullen de verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het wettelijk besluit 196/2003.
In het bijzonder met betrekking tot artikel 13, verklaart Consorzio Trentino Outdoor dat:

1) De persoonlijke gegevens alleen zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de vereiste diensten en nieuwsbrief beheer. De gegevens worden automatisch en niet automatisch verwerkt en kunnen worden onderworpen aan een gegevens analyse;

2) verstrekking van gegevens is verplicht;

3) In geval van weigering van de gevraagde gegevens worden deze niet verwerkt en wordt de nieuwsbrief niet verzonden;

4) De gegevens zullen aan de aangesloten bedrijven worden meegedeeld, die vervolgens de gevraagde diensten zullen verrichten;

5) de Titularis voor de verwerking van de persoonsgegevens, in overeenstemming met de bovenstaande regelgeving is: Consorzio Trentino Outdoor, hoofdkantoor in de Via Solteri 78, 38121 Trento (TN) - Italië, email info_at_trentino-outdoor.com

De “belanghebbende bij de verwerking“ heeft alle rechten zoals beschreven in art. 7 van de bescherming van de privacy, hieronder weergegeven:

1) De belanghebbende heeft het recht op bevestiging van de opslag van zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen, zelfs als ze nog niet geregistreerd zijn en in een begrijpelijke taal te verkrijgen.

2) De belanghebbende heeft het recht op de volgende informatie: a. herkomst van de persoonsgegevens; b. doel en verwerking; c. logica voor elektronische gegevensverwerking; d. Informatie over de eigenaar van de gegevensverwerking, de verantwoordelijke managers en de aangewezen vertegenwoordiger op grond van art. 5, paragraaf 2; e. van de personen en categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die kunnen brengen in hun hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger in het gebied, verantwoordelijken of aangestelden in de gegevens van deze dicipline.

3) De belanghebbende heeft het recht tot: a. actualisering, correctie of, indien geïnteresseerd is, integratie van de gegevens; b. annulering, transformatie in anonieme vorm of het blokkeren van onrechtmatig verwerkte gegevens, met inbegrip van gegevens waarvan de opslag voor de verwerving en verwerking voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld niet nogdig zijn; c. bevestiging dat de maatregelen onder de letters a) en b) met betrekking tot de inhoud ervan, onder de aandacht van de mensen wordt gebracht, dat de gegevens worden meegedeeld of verspreid, met uitzondering van het geval waarin de vervuling van deze voorwaarde onmogelijk zijn of verseit het gebruik van middelen die beschikbaar zijn voor de beschermde rechten die buiten verhouding staan.

4) De belanghebbende heeft het recht bezwaar te maken, hetzij volledig of hetzij gedeeltelijk tegen: a. de verwerking van zijn persoonsgegevens, zelfs wanneer deze rechtmatig zijn; b. verwerking van persoonsgegevens, door het toezenden van reclamemateriaal, directe verkoop, voor marktonderzoek of commerciële communicatie. Door het invoeren en verzenden van de gevraagde gegevens, is de zogenaamde “toestemming“ voor de verwerking van de vastgelegde gegevens gegeven.
De betrokkene, kan ten alle tijde zijn rechten laten gelden, zie de door de bovengenoemde artikel 7 van wetsdecreet 196/2003, waaronder het recht van toegang, correctie en verwijdering van gegevens.

Voor een meer uitgebreide kennis van onze privacy-instellingen kunt u de Italiaanse versie van deze pagina lezen.